Monument aan de Waal - de Oversteek
Beeld, 1984, 1
Aan de Waal, Oosterhoutsedijk , 6663KS, Lent, Nederland

Oorlogsmonument met tekst: 'Hier vond plaats op 20-9-'44 de gevaarlijke, heldhaftige oversteek van de Waal van de U.S. 82 Airborne Division, Waalcrossing 504 Parachute Infantry om de noordelijke opritten van de Waalbruggen in handen te krijgen.'

Op 18-9-1984 onthuld door Generaal James M. Gavin. Het monument ontstond in samenwerking met M.'s vriend F.J.A. Huygen, huisarts te Lent en de heer Jansen.

Tijdens de bouw van de nieuwe stadsbrug is het monument in opslag geweest. Na zorgvuldig onderzoek is het gerestaureerd en in 2014 herplaatst. 


In 2012 gaf de gemeente Nijmegen opdracht aan Atelier Veldwerk (kunstenaars Onno Dirker en Rudy Luijters) het gedenkteken te onderzoeken. Dit resulteerde in het verslag Monument de Oversteek in de toekomst (2013):

'Het kunstwerk van Marius van Beek vindt zijn kracht in de eenvoud. Het bestaat uit twee eenvoudige maar monumentale stenen in het gras op de dijk en een doorzicht. Om dit krachtige beeld recht te blijven doen stellen we voor de inrichtingselementen daarvan ruimtelijk los te koppelen. De plek vormt een kruispunt, waar het monument, de dijk, wegen, op- en afgangen naar de uiterwaard, de brug en zijn stijgpunten samenkomen. Wanneer deze in samenhang zijn ontworpen zal een plaats ontstaan, die te gebruiken is voor veel verschillende doelen en ook als verblijfsplaats aantrekkelijk is.

Het kunstwerk van Marius van Beek staat daarin centraal, vormt de kern van het monument in bredere zin. De noodzakelijke en praktische toevoegingen die het monument behoeft, van ruimte voor herdenking en ceremonie tot parkeergelegenheid, verhinderen niet het werk te kunnen benaderen en aanraken.

Nader onderzoek van de afzonderlijke stenen van het monument door de expert van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft geleid tot een voorlopig restauratie-advies. Het lijkt haalbaar het oorspronkelijke monument te restaureren voor een duur die de gemeente als voorwaarde stelt. In dat geval verdient restauratie ons inziens verre de voorkeur boven een replica in een andere steensoort. De inmiddels goed gedocumenteerde ontstaansgeschiedenis van het monument en de karaktervolle steensoort maken onderdeel uit van het bijzondere en authentieke verhaal (...)'

De locatie in het landschap en de positie op de dijk is verre van willekeurig. Bij eerste bekendmaking van de plannen (22 nov. 1983) aan inwoners van Lent en Oosterhout, lezen we: 'het Comité wil een eenvoudig gedenkteken: een zuil van ruwe natuursteen. Er wordt gedacht aan plaatsing op de dijk tegenover Hof van Holland. Het is daar een weids en groots landschap met grote masten van de centrale in de buurt.'Foto's

dagboek 1983
         

Documenten

Brug (artikel)
Ter nagedachtenis en bezinning (catalogus)

brief
brief
brief
tekening (schets)
tekening (schets)
tekening (schets)
dagboek 1984 (dagboek)
dagboek 1984 (dagboek)
dagboek 1984 (dagboek)
dagboek 1984 (dagboek)
dagboek 1984 (dagboek)
dagboek 1984 (dagboek)
dagboek 1984 (dagboek)
dagboek 1984 (dagboek)
dagboek 1984 (dagboek)
Uitnodiging
Uitnodiging
Uitnodiging
Publicatie Lights Crossing 2013 (catalogus)
Publicatie Lights Crossing 2013 (catalogus)
Publicatie Lights Crossing 2013 (catalogus)
Lights Crossing boekje tekst (catalogus)
Lights Crossing boekje tekst (catalogus)
Lights Crossing boekje tekst (catalogus)
       

Tentoonstellingen
Geen tentoonstellingen gevonden

Terug naar zoekresultaten