Maria en Elisabeth visitatie
Relief, 1955, 90 x 163 x 12 cm., 1
voormalig RK huishoudschool nu De Regenboog, Cuperstraat 9, 6681AR, Bemmel gem. Lingewaard, Nederland
Basrelief, voorstellende de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, ontleend aan het bijbelverhaal van de zwangere Maria die haar eveneens zwangere nicht Elisabeth opzoekt. Zij begroet Maria met: 'Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.'

Foto's

     

Documenten

brief
brief
brief
         

Tentoonstellingen
Geen tentoonstellingen gevonden

Terug naar zoekresultaten